Vi bygger på en bæredygtig fremtid

Gulvvarme

Hurtig regulerende gulvvarme og reduceret CO2 emission

Vi installerer vores gulvvarme med en centerafstand på 200 mm, dette ud fra vores energiberegning fra Dansk Tekniske Universitet, hvor vi opnår en 5 x gange hurtigere gulvvarme regulering fremfor et standard 80mm pudslagsopbygning.

Desuden kan fremløbstemperaturen sænkes med 7 grader og derved opnå som varmeafgivelse til rummet som et standard 80mm pudslagsopbygning.

Installationen foregår på den mest effektive og ergonomiske metode tilgængeligt for vores montører. Enten med SMARTTACKER eller med U-TACKS.

Fordelene ved anvendelse af SMARTTACKER
 • Højdejusterbart værktøj – passer til enhver medarbejder
 • Omkring 80% hurtigere end traditionelle metoder til montering af rør
 • Kun 1 medarbejder er nødvendig til montering – Ingen “for stramme bånd” mere
 • Ingen risiko for korrosion (plastik mod plastik)
 • Klipsen løfter røret fra jernet og giver bedre betonarbejde
 • Klipsen kan afmonteres og genbruges/udskiftes
 • Mere præcis og nøjagtig positionering af røret på netværket
 • Omkostnings- og brugsberegning viser en økonomisk balance med en løn på 10 euro i timen sammenlignet med andre mere traditionelle monteringsmetoder
 • Mange forskellige dimensioner kan leveres
 • Ingen elektrisk strøm nødvendig
 • Systemet vil blive tilpasset andre dimensioner eller behov

80% hurtigere – 100% smartere 

Dokumentation