Vi bygger på en bæredygtig fremtid

Skumbeton

Ideel undergulvsafretning, harmløs med hensyn til bygningsbiologi

SBH skumbeton fra FBM Horup A/S er det ideelle undergulv til isoleringslag, da det opfylder overensstemmelserne i standarder og krav. Den imponerer med sin høje stabilitet og er ekstremt produktiv, når den indbygges. Lagtykkelser på op til 800mm er mulige i én arbejdsgang. I modsætning til styropor er den stående monteringsmetode en mere behagelig arbejdsstilling. Dette reducerer markant den langvarige belastning af ryg- og knæleddene forårsaget af arbejde, mens du bøjer, krøjer og knæler, og sundheden understøttes allerede under installationen. Det øger samtidig også produktiviteten hos den enkelte medarbejder.

Læs her om fordelene ved pumpning af skumbeton
 • Nem at arbejde med. Den færdige blanding pumpes via en
  slange til brugsstedet og er næsten selvnivellerende.
 • Hurtigt at installere op 15m3 i timen
 • Mindre byggepladstrafik pga. op skumningen.
 • Lagtykkelser på 20-800 mm mulige i én arbejdsgang
 • Stående ergonomisk korrekt installation
 • Ingen kompleks byggepladslogistik nødvendig, da
  blandings- og pumpeteknologien sker via lastbilspumper
 • Ingen leveringsproblemer
 • På grund af sin flydende konsistens kan SBH komme ind i
  de mindste revner omstøbe rør og ledninger.
 • Ingen bortskaffelse af EPS-affald, da der ingen EPS er i
Læs her om fordelene ved indbyggede af skumbeton
 • Mineralsk, fri for EPS og fibre.
 • Vandafvisende
 • Kan støbes vådt i vådt
 • Gode isoleringsværdier
 • Lydabsorberende
 • Ingen efterfølgende krympning og derfor ingen
  sætningsskader af afretningslaget.
 • Ikke-brændbart, byggemateriale brandklasse A1

Dokumentation