Vi bygger på en bæredygtig fremtid

Historien bag FBM

Fokus på bedre ergonomi og effektivisering i udlægning af gulvvarme, satte skub i tingene.

Vi skal tilbage til 2014 

I 2014 opfandt René Jacobsen og hans kompagnon Søren Bach Frandsen et clipssystem til at befæste gulvvarme direkte ned i skumbeton, EPS-Beton og isolering. Da de i mange år havde undret sig over den dårlige ergonomi og manglende effektivisering i netop udlægning af gulvvarme. 

Strategien var at man via grossister ville levere systemet, men da VVS branchens fagforeningen ikke vil tilpasse deres akkordordningen til denne optimering, måtte vi selv udnytte den øgede effektivisering der ligger i opfindelsen og tilbyde udlægning af gulvvarme og derved sørger for at markedet blev gjort opmærksom på opfindelsen. 

Muligheder, den første case og nyt bekendtskab 

I 2017 kunne vi se muligheden i at lave en systemopbygning der havde fokus på et mindre energiforbrug, hurtigere gulvvarme system, bedre ergonomi for medarbejderne i samtlige processer og samtidig have øget produktivitet end hvad markedet havde set før. 

I slutningen af 2017 lavede vi vores første sag i Herning kaldet ”Herning Sky” vi gik i markedet med Thermobeton, 3mm lyddug, gulvvarme og et 40mm cementbaseret tyndpuds. Vi opdagede hurtigt at det cementbaserede tyndpuds ikke rigtig gav os den værdi som den relativ høje pris den havde, så derfor gik på jagt efter et alternativt produkt. 

Det var her vi første gang stiftede bekendtskab med calciumsulfat, som ud fra vores vurdering og de tekniske data var et cementbaseret tyndpuds overlegen på samtlige parametre og samtidig betydelig billigere end et cementbaserede slidlag / tyndpuds. 

Derfor tog vi kontakt CASEA en stor producent af calciumsulfat i Tyskland der meget gerne ville indlede et eksklusivt samarbejde med os i Skandinavien og Baltikum. 

Vi fik skiftet det cementbaserede tyndpuds ud på projektet i Herning og gav kunden en besparelse, samtidig med at vi fik et produkt der ikke gav svindrevner, ikke deformere og ikke satte os under et kalkulationsmæssigt pres som var tilfældet med det cementbaserede tyndpuds. Derefter rettede vi fokus på Thermobetonen, da vi observerede at dokumentationskravet samt fugtproblematikkerne i dette råolie baserede produkt ville give nogle udfordringer på sigt. Og når man ved, at stillestående luft også isolere var det klart for os at vi ville gå skumbeton vejen. Et produkt der er rent mineralsk og som har alle tekniske godkendelser var målet at finde. 

Herning Sky

Løsningen 

Vi fandt produktet hos en leverandør i Bayern, Tyskland og fik eksklusivitet for dette produkt i Danmark. I ovenstående periode fik vi lavet beregninger på systemopbygning hvad den havde af fordele ift. den mere traditionelle slidlagsløsning ”Estrich” i Danmark. Både hvad der angår Co2 udledning, Energiforbrug og Komforten. 

Vi står i dag med system der på alle parametre er bedre end hvad markedet nogensinde har set grundet forskellige omstændigheder. 

Modstanden fra markedet og fravalg af, for os logiske fordele, er hvad der har bragt os til vi står med i dag. 

Dokumentation